ເມືອງຫຼວງພະບາງ – Ville de Luang Prabang

ภาพเมืองหลวงพระบาง (ເມືອງຫຼວງພະບາງ) จากยอดภูเขาพูสี

 ville de luang prabang

หลวงพระบางเป็นที่รู้จักกันดีในนามเมืองมรดกโลก (คือเมืองทั้งเมืองนับเป็นมรดกโลก ไม่ได้เจาะจงเฉพาะสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี ค.ศ. 1995 ใบประกาศรับรองนี้เก็บรักษาอยู่ที่ Luang Prabang National Museum ซึ่งเป็นวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตของชาวลาว

หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง

หลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและอาคารสไตล์โคโลเนียลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

หลวงพระบางตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน

หลวงพระบางมีพระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญคือพระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ บ้างเรียกปางห้ามสมุทร โดยจะแตกต่างจากพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่คนไทยเรารู้จักกันดีตรงที่พระพุทธรูปปางนี้ของลาวจะยกมือทั้งสองข้างขึ้น

หลวงพระบางมีทั้งตลาดเช้าและตลาดมืด (ตลาดมืดคือตลาดที่ขายของในยามเย็นจนถึงมืด ไม่ได้ขายของผิดกฎหมายแต่ประการใด)

หลวงพระบางยังมีอีกหลายต่อหลายอย่าง ที่รอให้ได้ไปสัมผัส และบางทีอาจจะหลงรักอย่างที่ใครหลายคนเป็นมาแล้ว

1 ความเห็นบน “ເມືອງຫຼວງພະບາງ – Ville de Luang Prabang”

  1. บรรยากาศสบาย ๆ แบบนี้น่าำไปพักผ่อน ได้วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมที่เมืองไทย หายาก หรือหาได้เป็นแบบ เฟค ๆ สร้างขึ้นมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s