One & Other

ศิลปะกับลอนดอนเป็นของคู่กัน นับวันมหานครแห่งนี้สร้างทั้งดีไซเนอร์ดีๆ และศิลปินชั้นนำออกมานับไม่ถ้วน ต้องนับถือในความพยายามและแรงสนับสนุนจากรัฐบาลและหลายหน่วยงานของประเทศเค้าจริงๆ

ล่าสุด The Fourth Plinth ที่จตุรัสทราฟัลการ์ถูกใช้เป็นแกเลอรี่แสดงโปรเจคงานศิลปะของคุณพี่ Anthony Gormley ในชื่อ One & Other

โปรเจคศิลปะนี้ชี้ชวนให้ประชาชนคนในอังกฤษมาร่วมเป็นอนุสาวรีย์มนุษย์ ตลอดระยะเวลา 100 วัน วันละ 24 ชั่วโมง อาสาสมัครจะได้ยืนบนแท่น The Fourth Plinth ณ ทราฟัลการ์สแควร์เป็นเวลาคนละ 1 ชั่วโมง

ปกติแล้วแท่นอนุสาวรีย์จะเป็นที่สำหรับรูปปั้นของกษัตริย์ ราชินี หรือผู้มีชื่อเสียง แต่ ณ หนึ่งชั่วโมงบนแท่นนี้ nobody ก็กลายมาเป็น somebody ได้เหมือนกัน

ชมอนุสาวรีย์คน ผลงานความคิดของปฏิมากรคุณ Gormley แบบ LIVE FROM LONDON ได้ที่ One & Other