No.7

FullSizeRender

ภาพจากนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แรง(บันดาล)ใจ

การที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างนั้น แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

สำหรับฉัน แรงบันดาลใจหนึ่งที่สำคัญ และจุดประกายความคิดที่จะลด-ละ และสนใจแนวคิดแบบมินิมัลลิสต์ คือ คำสอนและแนวคิดเรื่องความพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9

ภาพของหลอดยาสีฟันที่ใช้จนหมดเกลี้ยง ดินสอไม้ที่เหลาจนสุดแท่ง รองเท้าที่ส้นสึกแล้วนำกลับมาซ่อม ฯลฯ ไม่ต้องอาศัยคำบรรยายใดๆ มาอธิบายถึงการรู้คุณค่าของสิ่งของต่างๆ และใช้สอยอย่างพอเพียง คุ้มค่าที่สุด

ยิ่งผู้ที่ใช้สิ่งของนั้นเป็นผู้ที่มีเงินมากมาย พร้อมที่จะซื้อหาสิ่งต่างๆ มากเท่าไหร่ก็ได้ หรือแม้แต่ได้รับสิ่งของที่ดีที่สุดที่ทุกคนต่างนำมามอบให้ แต่ท่านผู้นั้นกลับใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้คุณค่า มีความสุข และนำปรัชญาความรู้นั้นมาเผยแผ่แก่ผู้อื่น

จึงทำให้ฉันคิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ในชีวิต และได้ข้อสรุปที่เรียบง่ายว่าเราจะรู้สึกสุขได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักพอ  และแบ่งปัน

ความสุขหาใช่ปริมาณสิ่งของมากมาย ราคาแพงลิบที่เราได้หามาครอบครอง และยังคงเสาะแสวงหามาเพิ่ม แต่ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จักพอต่างหาก

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เปรียบเสมือนพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจและแรงใจให้ฉันก้าวเดินไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียง ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวของฉันเอง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

No.6

S__8265809

เท่าไหร่ถึงเรียกว่ามินิมัลลิสต์

สำหรับฉัน การเป็นมินิมัลลิสต์ไม่ได้เป็นการแข่งขัน ดังนั้น คนที่มีของส่วนตัวน้อยกว่าคนอื่น ไม่ได้แปลว่าเค้ามีความเป็นมินิมัลลิสต์มากกว่าคนอื่น สิ่งสำคัญกว่าอยู่ที่ใจ และเหตุผลของการที่ต้องการลด-ละต่างหาก

จากการเป็นคนที่ชอบสะสมสิ่งต่างๆ ชอบจับจ่ายซื้อของ เราคงไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้ละทิ้งสิ่งต่างๆ ได้โดยฉับพลัน แต่การที่เรามีแรงบันดาลใจและมีจุดเริ่มต้นนั้นก็นับเป็นสิ่งที่ดี

หนังสือ The Life Changing Magic of Tidying Up เป็นตัวจุดประกายความอยากที่จะ”จัดการอะไรบางอย่างในชีวิต” หนังสือเล่มนี้ทำให้ฉันรู้สึกมีความกล้าที่จะลองปรับเปลี่ยน โดยการละทิ้งสิ่งของที่ล้น รก และยากที่จะละไปได้บางส่วน หลายสิ่งในนั้นเป็นของที่ฉันเคยคิดว่าจะขาดไปไม่ได้ แต่จากวันนั้น ผ่านมาปีกว่าแล้ว ฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสิ่งของที่ขาดไม่ได้และตัดใจทิ้งไปนั้นมีอะไรบ้าง!

ขั้นตอนต่างๆ ของ KonMari ทำให้ผู้ที่ลงมือทำได้มีโอกาสคิด ทั้งการเรียงลำดับความสำคัญ การวางแผนและทำให้สำเร็จเสร็จสิ้น การเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด การมีความสุขอย่างเรียบง่าย ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ได้สอนอะไรให้ฉันหลายๆ อย่าง

ภาพของห้องหรือบ้านที่สะอาดตาเป็นตัวยืนยันความสำเร็จได้อย่างดี เป็นความสุขสงบที่สัมผัสได้จริง และสิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง

KonMari เป็นงานที่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะทำได้ เราคงไม่สามารถหาคนอื่นมาเลือกสิ่งของที่ spark joy ให้เราได้ (ขั้นตอนการตรวจสอบว่าสิ่งนั้น spark joy หรือไม่ก็คือ การถือของสิ่งนั้นไว้ในมือแล้วจับความรู้สึกของเราว่า เรามีความสุข รู้สึกจิตใจเบิกบาน เมื่อมีของสิ่งนั้นอยู่หรือไม่) ดังนั้นจึงมีเพียงเราเท่านั้นที่ต้องเผชิญหน้ากับความขี้เกียจ ความเสียดาย ความอาลัยอาวรณ์ ฯลฯ และตัดสินใจอย่างแน่วแน่ สำหรับฉัน มันเหมือนกับเป็นการเดินทางไปยังอีกจุดหนึ่งที่สูงขึ้น ได้เติบโตขึ้น

สิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้ฝากเอาไว้ ก็คือความสุขง่ายๆ ที่ได้จากการมีบ้านแสนสะอาด มุมเล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยของแสนรัก เป็นการชาร์จพลังได้อย่างดี และชุบชูจิตใจของคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน

บ้านสะอาดก็เหมือนจิตใจที่โปร่งโล่งสบาย พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ และสิ่งดีๆ เข้าสู่ชีวิต

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

No.5

Image

Starting my path to minimalism, these are my personal reminders when going shopping.

  1. Do I need to buy this?
  2. Do I already have the same/similar thing at home?
  3. Where is my “eco” bag?
  4. Do I really like it?
  5. Do I want to buy it just because it’s cheap/on sale?
  6. Does the colour match with other objects at home?
  7. Is it good quality?
  8. Is it environmentally friendly?
  9. Can I borrow it from someone else instead?
  10. How long will it last?
Posted in ไม่มีหมวดหมู่

No.4

Born minimalist

In a true sense, we are all born minimalist. Nobody is born holding anything in their hands. Fumio Sasaki interestingly pointed this out in his book, Goodbye, Things: The New Japanese Minimalism. Come to think of it, it’s natural that we stay minimalist.

However, in the present world we are all swimming in the sea of advertisement, social media, magazines, etc. We can easily drown. We are told what is good for us and we believe it, consciously and subconsciously. We want to be successful. We want to be sophisticated. We want to be fashionable. We want to be respectable. We want to be happy. And we believe that material gains can bring us what we want. But no matter how much we get or how “successful” we are, we are still not happy. The hunt is endless. The things we have become our burden.

So there must be something wrong.

How about the other way around?, I asked myself. Having more is not the answer, maybe I can try having less? That’s how I began my journey. I still don’t know how things will turn out but I can definitely feel more freedom and peace of mind knowing that I have an option.

 

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่