อยากให้คนไทยเล่นกีฬาสี

อยากให้คนไทย เล่นกีฬาสี

สีแดงก็ดี สีเหลืองก็ได้

เล่นตามกติกา ไม่ว่าอะไร

แต่ขอให้ใช้ น้ำใจนักกีฬา

อยากให้รู้แพ้ และรู้อภัย

เล่นแล้วจบไป ไม่มีค้างคา

อย่ามีรุนแรง แบ่งแยกเลยหนา

อยากให้หันมา ปรับความเข้าใจ

อยากให้คนไทย เล่นกีฬาสี

จบเกมแล้วมี แต่ความเข้าใจ

อย่าดันทุรัง สร้างความเสียหาย

เพราะว่าสุดท้าย เราไทยด้วยกัน